page_img

Medený grafit

Stručný opis:

Medený grafit je kompozitný materiál obsahujúci medený prášok a grafit, ktorý sa používa hlavne ako materiál na výrobu vodivých a tepelne vodivých častí.Nasleduje popis produktu medeného grafitu vrátane jeho vlastností, použitia, výrobného procesu, požiadaviek na kvalitu atď.


Detail produktu

Štítky produktu

Charakteristika

1. Dobrá vodivosť: medený grafit má vynikajúcu vodivosť a jeho merný odpor je asi 30 % merného odporu čistej medi, ktorú možno použiť ako vodivý materiál.

2. Dobrá tepelná vodivosť: medený grafit má vynikajúcu tepelnú vodivosť a jeho tepelná vodivosť je asi 3-krát vyššia ako tepelná vodivosť medi, ktorú možno použiť ako materiál na tepelnú vodivosť.

3. Odolnosť proti opotrebovaniu a korózii: medený grafit má vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu a korózii a môže byť použitý na výrobu mechanických dielov s vysokou teplotou, vysokým tlakom a vysokou rýchlosťou.

4. Dobrá opracovateľnosť: medený grafit možno ľahko spracovať a zostaviť a možno ho použiť na výrobu dielov rôznych tvarov.

Účel

Medzi hlavné použitia medeného grafitu patria:

1. Výroba vodivých častí, ako sú elektródy, kefy, elektrické konektory atď

2. Výroba častí na vedenie tepla, ako sú zariadenia na vedenie tepla a radiátor

3. Výroba mechanických upchávok, ložísk a iných dielov odolných voči opotrebovaniu

4. Výroba high-tech produktov, ako sú elektronické súčiastky, polovodičové zariadenia, solárne články

Výrobný proces

Výrobný proces medeného grafitu je pomerne jednoduchý a vo všeobecnosti zahŕňa nasledujúce kroky:

1. Prípravné materiály: medený prášok a grafitový prášok sa zmiešajú v určitom pomere a pridá sa určité množstvo maziva a spojiva.

2. Príprava formovacieho telesa: premiešanú hmotu vtlačte do formovacieho telesa vhodného na spracovanie.

3. Sušenie a spracovanie: vysušte formovanie a potom spracujte, ako je sústruženie, frézovanie, vŕtanie atď.

4. Spekanie: spekanie spracovaných dielov za vzniku pevného medeného grafitového materiálu.

Požiadavky na kvalitu

Požiadavky na kvalitu medeného grafitu zahŕňajú tieto aspekty:

1. Elektrická vodivosť a tepelná vodivosť musia spĺňať požiadavky normy.

2. Kvalita vzhľadu je neporušená bez zjavných trhlín, inklúzií a bublín.

3. Presnosť rozmerov musí spĺňať požiadavky konštrukčných výkresov.

4. Odolnosť proti opotrebovaniu a korózii musí spĺňať požiadavky na použitie.


  • Predchádzajúce:
  • Ďalšie: